Home 커뮤니티 승소사례

승소사례

게시글 검색
[도시개발] 소유권신탁등기절차이행등 판결
법무법인강산 조회수:4719
2015-10-02 18:25:00

사        건    2014나22478 소유권신탁등기절차이행등

판  결  일      2015. 6. 11.

 

종국결과      원고일부승

 

 

 

소유권신탁등기절차이행등 판결

SNS 공유 Cyworld
top