Home 커뮤니티 공지사항

공지사항

게시글 검색
[시사기획 창] 2021. 04. 11 신도시의 타짜들 인터뷰
법무법인강산 조회수:611
2021-04-12 10:09:00

법무법인 강산 김은유 대표 변호사 인터뷰 12분 43초~15분43초

영상 :https://tv.naver.com/v/19526576/

       https://news.naver.com/main/read.nhn?oid=056&aid=0011023375

기사원문보기:http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5159862&ref=A

'시사기획 창' 홈페이지 https://bit.ly/39AXCbF

 

 

top